Generalforsamling 2024

Vi må desværre aflyse generalforsamlingen d. 30. april kl 17.30. Der er sendt en mail til alle foreningens medlemmer.

Vi indkalder til ny generalforsamling hurtigst muligt, så snart alle formalia er på plads.

Vi beklager ulejligheden for medlemmerne, der havde afsat dagen til mødet, og vi takker jer for jeres støtte til tagfarmprojektet.

---

Der afholdes generalforsamling i foreningen Asgers Have: Tirsdag den 30. april 2024 kl. 17.30 (AFLYST)

Generalforsamlingen foregår i Luftrummet, Asger Jorns Alle 13, 2300 København S.

Disse er spændende tider for Asgers Have - endelig sker der noget konkret med Københavns Kommunes og By & Havns opbakning til at føre projektet videre og etablere tagfarmen!

Vi håber, at mange har lyst til at deltage den 30. april, høre mere om Asgers Have og sætte deres præg på tagfarmprojektet. Vi tilbyder lidt at drikke og spise.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning (mundligt)

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (link)

4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsens indstilling)

5. Indkomne forslag (link)

6. Forslag til handlingsplan (link) og budget (link)

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Gerne tilmelding før den 28. april 2024, så vi ved hvor mange, der kommer: på Facebook-event siden, eller ved at skrive til asgershave@gmail.com

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet under punkt 5, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen (den 16. april 2024), per mail: asgershave@gmail.com

Bilag vil kunne findes her senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen (den 22. april 2024).