Generalforsamling 2023

Der blev afholdt generalforsamling i foreningen Asgers Have: Torsdag den 27. april 2022 kl. 17.00 i Ildsjælehuset i Naturcenter Amager, Granatvej 13, 2770 Kastrup: (se http://naturstyrelsen.dk/.../naturcenter.../ildsjaelehuset/)


Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

 Dagsordenen og bilag:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning (holdt mundligt - skriftlige noter)

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (bilag)

4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsens indstilling).

5. Indkomne forslag (bilag)

6. Forslag til handlingsplan og budget (bilag: handlingsplan og budget)

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt