Resultater fra Borgerinddragelse🇬🇧EN

Fra den 19. april til den 3. maj 2021, gennemførte vi en offentlig spørgeskema-undersøgelse, hvor vi bad folk komme med deres bud på hvilke elementer, der bør være en del af Asgers Have. Med andre ord, hvad ønsker folk mest at se på toppen af parkeringshuset? Svarene hjælper os i det videre arbejde, mens vi fortsætter med at udvikle et konkret forslag til designet af Asgers Have og med få finansieringen til at falde på plads.


Samlet set, så tyder svarene på en udstrakt grad af engagement med projektet, hvilket ses både af de mange svar (319 i alt) og de mange enkeltforslag og kommentarer som folk kom med. Der blev udtrykt interesse for en bred palet af lokale aktiviteter på taget, men samtidig var det nogle af de enkleste funktioner, der fik stærkest støtte. For eksempel, ønsket om at have et sted at sidde ned og mødes med andre, og have mulighed for at spise i en tag-restaurant eller café.


For at læse en kort rapport om resultaterne fra undersøgelsen, så klik venligst her. For at se detaljerede data fra undersøgelsen, så klik venligst her.


Vi gennemfører også korte interviews, enten fysisk eller online, hvor borgerne kan fortælle os mere om deres visioner for projektet. Læs resultatet fra Interview 1 her, fra Interview 2 her, og fra Interview 3 her.


Har du lyst til at aftale et kort interview for at dele dine idéer om Asgers Have? Skriv til os på vor mailaddresse asgershave@gmail.com