Politisk opbakning 🇬🇧EN

I marts 2021 kom der politisk opbakning til tagfarmen fra et flertal af partier i Københavns Borgerrepræsentation i den lille budgetaftale (den såkaldte overførselssag). I en hensigtserklæring blev partierne blev enige om at gå i dialog med By & Havn og vores projektgruppe for at fremme projektet frem mod budget 2022.


I Københavns Kommunes budgetaftale for 2022, der blev offentliggjort den 9. september 2021, blev der afsat over 8 millioner i støtte til tagfarmprojektet Asgers Have:

"Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og drifte en tagfarm på taget af p-huset på AsgerJorns Allé. Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en foranalyse.

- 7,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til en tagfarm.

- 0,5 mio. kr. på service i 2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 og frem til afledt drift."


Asgers Have, Amagers første tagfarm, vil hjælpe med at realisere visionen fra Kommuneplan 2019, som er den overordnede plan for Københavns fysiske udvikling. Tagfarmen Asgers Have vil være helt i tråd med Københavns Kommunes visioner om aktive, grønne tage.

Kommuneplanen beskriver, at Køben­havn skal sætte fokus på udvikling og etablering af flere grønne tage til gavn for borgernes livskvalitet og for biodiversiteten:

”Københavns Kommune har som mål at der etableres flere grønne tage, der kan understøtte regnvandshåndtering, CO2-optag, bistader, grøntsagsdyrkning, ophold, sociale arrangementer, husdyrhold, restauration og andet.” (Kommuneplan 2019, s. 55)