Tidligere events

Ordinær generalforsamling 2022

Generalforsamlingen i foreningen Asgers Have blev afholdt den 26. april 2022, med dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning (bilag)

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (bilag)

4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsens indstilling).

5. Indkomne forslag (bilag)

6. Forslag til handlingsplan og budget (bilag: handlingsplan og budget)

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Nick Vikander, Mira. M. Cordsen, Katrine Nørgaard, Anne Strandsbjerg Brendstrup, Kjell Erik Hansen.

Mødereferatet følger inden længe.

Fra byggegrund til blomstermark

Den 23. april 2022 var en smuk og sjov dag i Ørestad Syd, hvor hvor 30 borgere samlede for at så blomsterfrø på grunden, hvor der senere etableres Asgers Have - Tagfarm i Ørestad.

Bliver byggegrunden til en blomstermark? Måske ikke helt, men lad os se! I hvert fald var der mange glade børn og voksne, der hjalp med at skovle jord, samle sten, lave flotte blomsterbede og sprede blomsterfrø lidt over det . Vi håber, at grunden snart vil være fyldt med spirende liv!

Græskar udskæring

I oktober 2021 deltog vi i lancering af Ørestad Bylivskontors Kultucontainer og Byttecontainer langs Asgers Jorns Alle i Ørestad Syd. Disse containere vil bidrage til mere liv og aktivitet i kvarteret og det bakker vi selvfølgelig op om i Team Tagfarm!

Vi var glade for, at mange beboere i alle alder kom forbi for at lave deres egne (u)hyggelige græskar.

Kartoffelhave

I foråret 2021 gik vi i samarbejde med Amager Skovhjælpere, der anlagde en fin lille rokoko-kartoffel-have på hjørnegrunden overfor Cobra CPH i Ørestad Syd.

Der er en sjov teknik, hvor kartoflerne gror i halmen, som kommer fra Naturpark Amager. Der var også en lille opholdsplads i haven. Vi lagde såmænd kartofler, for vi kunne simpelthen ikke vente til den permanente tagfarm kommer på toppen af p-huset.

Vi afholdte også en høstdag i september, hvor vi spiste kartoffelmader!

Asgers Have i Minecraft


I gruppen "Samskab Ørestad", samlede vi kreative forslag og idéer til tagfarmen i løbet af 2021 og skabte dem i Minecraft. Ideen var at inddrage især børn i den kreative proces og lade deres arbejde give inspiration til mulige elementer i den virkelige tagfarm. Du kan også læse mere i Ørestad Avis: "Byg Asgers Taghave i Minecraft"


Her er nogle glimt fra den færdige tagfarm i Minecraft. Flere kan ses her: https://drive.google.com/.../19rbe7gWwMxAog1nECLxsnksSF5H...