Nyhedsbrev

Det seneste nyhedsbrev fra foreningen Asgers Have - Tagfarm i Ørestad (d. 14. september 2022)


På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke dig for din støtte til foreningen Asgers Have. Vi håber, at i har nydt sommeren!

Vi vil gerne invitere jer til kartoffelfest, fortælle jer hvordan arbejdet med tagfarmen skrider frem og fortælle, hvad vi har lavet henover sommeren.


Kartoffel-fest med Asgers Have, søndag d. 18. september fra kl. 13.00 - 15.30

Efter mange ihærdige og hyggelige vandings-søndage med engagerede medlemmer og Ørestads beboere, så er kartoflerne ved marken på Asger Jorns Allé endelig klar til at komme op ad tangen. Vi har smugkigget… og de er altså dernede kartoflerne!

Vi inviterer derfor medlemmer af Asgers Have og alle lokale Ørestadsbeboere til kartoffel-høstfest i samarbejde med Amager Skovhjælpere. Så kom og ‘grav-selv-kartofler´med dine børn, spis gratis kartoffelmadder, nyd æblejuice, hyg med dine naboer og køb en pose Ørestads kartofler med hjem til aftensmaden. Se: https://fb.me/e/3Dffwgpv7

Arrangementet er støttet af By & Havn.

Vand-vittigt vellykkede vandings-søndage


Vi har haft gang i vandkander, spande med vand og vandslanger hver søndag på kartoffelmarken lige ved Asger Jorns Allé. Vi inviterede alle interesserede til at komme og vande kartoflerne. Hvorfor gjorde vi det? Fordi vi synes, det giver så meget mening at mødes om at dyrke jorden, få tagfarmen til at gro og på den måde opbygge et varmt, lokalt og grønt fællesskab.


Det har været skønt at se så mange børn og voksne, i løbet af sommeren og det tidlige efterår, der har vandet til den store guldmedalje, udvekslet spirer og bidraget til kartoffel-hyggen. Se billeder her: https://www.asgershave.dk/kartoffelhave-2022

Flowers everywhere

Mens kartoflerne har vokset i ålegræsset, så har det også været dejligt at se blomsterne vokse på p-husgrunden, hvor selve tagfarmen skal opføres. Her samledes vi for at bygge plantekasserne og så blomsterfrø i foråret.

Det tog et stykke tid inden vi så liv i plantekasserne, som både skulle overleve hundetis, skrald og flyvende elementer. Ville der overhovedet kunne vokse noget på de barske og vindblæste Ørestad sletter?! Det kan du tro, at der ville! Se billeder her: https://www.asgershave.dk/home

En tagfarm kræver et særdeles solidt tag

I løbet af foråret, og den tidlige sommer, har vi holdt flere møder med By & Havn for at drøfte, hvordan den kommende tagfarmen også påvirker konstruktionen af parkeringshuset. Vi har derfor, sammen med By og Havn, fået sikret at taget bliver stærkt nok til dyrkning og bygninger, at adgangsforholdene er i orden, og at der blev taget højde for strøm, vand, afløb, vindforhold osv.

Vi har en god dialog og et godt samarbejde med By og Havn, hvor de vigtigste tekniske forhold som ovenfor beskrevet, er taget med i By og Havns udsendte udbudsmateriale.

Hvordan skal selve tagfarmen udformes?

Vi samarbejder med Københavns kommune, der har bevilget millioner i støtte til tagfarmen. En del af støtten er en foranalyse, der skal hjælpe med selve udformningen af tagfarmen. Vi havde håbet, at foranalysen allerede var sat i gang på nuværende tidspunkt af kommunen.

Dialogen med kommunen har dog været ret stille, efter Teknik- og Miljøforvaltningen meddelte os, at der er nogle juridiske spørgsmål omkring kommunal støtte til tagfarmen, der først skal afklares.

Vi holder kontakten med forvaltningen og holder snart møde sammen med dem og repræsentanter fra By & Havn, for at drøfte status og næste skridt i Asgers Have - Tagfarm i Ørestad.


Endelig blot en lille notits om, at vi udsender kontingentopkrævning umiddelbart efter kartoffel-festen, og vi håber meget på jeres fortsatte støtte.

Med venlig hilsen,

Nick Vikander

Formand i Foreningen Asgers Have