Generalforsamling🇬🇧EN

Der afholdes generalforsamling i foreningen Asgers Have: Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Ildsjælehuset i Naturcenter Amager, Granatvej 13, 2770 Kastrup: (se http://naturstyrelsen.dk/.../naturcenter.../ildsjaelehuset/)

Vi håber, at mange har lyst til at deltage og høre mere om tagfarmprojektet, og få mulighed for at sætte jeres præg på Asgers Have. Vi tilbyder også lidt at drikke og spise. Alle er velkomne!

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning (bilag)

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (bilag)

4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsens indstilling).

5. Indkomne forslag (bilag)

6. Forslag til handlingsplan og budget (bilag: handlingsplan og budget)

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet under punkt 5, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest den 12. april 2022 pr. mail: asgershave@gmail.com

Alle fremmødte medlemmer over 15 år, der har indbetalt kontingent senest d. 27. marts 2022, har stemmeret til generalforsamlingen.

Gerne tilmelding senest 19. april 2022, så vi ved hvor mange, der kommer: på Facebook-event siden eller asgershave@gmail.com